Excel Uygulamaları
14 Mart 2011 Pazartesi 16:07   Kadir Aba
Uygulama 1: Excel çalışma kitabında varsa boş bir sayfanın yoksa yeni oluşturacağınız bir sayfanın ismini uygulama 1 olarak değiştiriniz. Ve aşağıda istenilenleri ilgili sayfada uygulayınız. Uygulama 1
 
Uygulama 1: Excel çalışma kitabında varsa boş bir sayfanın yoksa yeni oluşturacağınız bir sayfanın ismini uygulama 1 olarak değiştiriniz. Ve aşağıda istenilenleri ilgili sayfada uygulayınız. Uygulama 1
  • A2 ve A3 hücrelerinin toplamını aldırmak için A4 hücresine =A2+A3 formülünü yazınız.
  • B2 ve B3 hücrelerinin çarpımını hesaplatmak için B4 hücresine =B2*B3 formülünü yazınız.
  • C2 hücresindeki sayıdan C3 hücresindeki sayıyı çıkarmak için C4 hücresine =C2-C3 formülünü yazınız.
  • D2 hücresindeki sayısı D3 hücresindeki sayıya bölmek için D4 hücresine =D2/D3 formülünü yazınız.
Uygulama 2: Excel çalışma kitabında varsa boş bir sayfanın yoksa yeni oluşturacağınız bir sayfanın ismini uygulama 2 olarak değiştiriniz. Ve aşağıda istenilenleri ilgili sayfada uygulayınız. Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapmak için aşağıda verilen tabloyu oluşturunuz. Uygulama 2
  • Sarı renkli alanlar birim fiyatın %18 KDV eklenmiş halidir.
  • Pembe renkli alanlar KDV dahil birim fiyat üzerinden alınan ürünler için ödenmesi gereken miktarı göstermektedir.
  • Kırmızı renkli alan alınan bütün ürünlere ödenmesi gereken miktarı göstermektedir.
  • Mavi renkli alan günlük ortalama yapılan harcamayı göstermektedir.
Yukarıda verilenler doğrultusunda ilgili alanlara ilgili formülleri yazınız. Uygulama 3: Excel çalışma kitabında varsa boş bir sayfanın yoksa yeni oluşturacağınız bir sayfanın ismini uygulama 3 olarak değiştiriniz. Ve aşağıda istenilenleri ilgili sayfada uygulayınız. Yaptığımız alış veriş sonucunda harcadığımız parayı hesaplamak istiyoruz. Öncelikle aşağıda verilen tabloyu oluşturunuz ve tabloda renkli olarak verilen yerlerdeki gerekli formülleri yazınız. Uygulama 3 Uygulama 4: Excel çalışma kitabında varsa boş bir sayfanın, yoksa yeni oluşturacağınız bir sayfanın ismini uygulama 4 olarak değiştiriniz. Ve aşağıda istenilenleri ilgili sayfada uygulayınız. Kasaya giren ve çıkan paralarla ilgili çizelge tutmak istiyorsunuz. Aşağıdaki tabloyu oluşturduktan sonra renkli alanlarda bulunması gereken formülleri yazınız. Uygulama 4 Uygulama 5: Excel çalışma kitabında varsa boş bir sayfanın, yoksa yeni oluşturacağınız bir sayfanın ismini uygulama 5 olarak değiştiriniz. Ve aşağıda istenilenleri ilgili sayfada uygulayınız. Aşağıdaki tabloda renklendirilen yerlerde bulunması gereken formülleri yazınız. Uygulama 5
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel