Delphi Tip Dönüştürme Fonksiyonları
4 Aralık 2010 Cumartesi 19:27   Kadir Aba
Delphi'de tip dönüştürme fonksiyonları farklı tipteki değişkenler arasında veri geçişi yapmak için kullanılır. StrToInt Fonksiyonu: String içerikli değerleri tam sayı tipine dönüştürmek için kullanılır. Fonksiyon içerisine alfasayısal değere sahip bir bilgi yazılmalıdır. Tam sayı tipe değiştirilmek istenen değer her ne kadar metin olsa da tam sayı olarak bir karşılığının olması gerekir. Aksi taktirde fonksiyon hata verecektir. Örneğin String tipteki bir değişken içerisinde tutulan '234' yazısının sayısal bir karşılığı olduğu için tip dönüştürme gerçekleştirilebilir ama değişken içerindeki değer 'Meslek Yüksek Okulu' gibi sayısal bir karşılığı olmayan değer ise fonksiyon hata verir.
 
Delphi'de tip dönüştürme fonksiyonları farklı tipteki değişkenler arasında veri geçişi yapmak için kullanılır. StrToInt Fonksiyonu: String içerikli değerleri tam sayı tipine dönüştürmek için kullanılır. Fonksiyon içerisine alfasayısal değere sahip bir bilgi yazılmalıdır. Tam sayı tipe değiştirilmek istenen değer her ne kadar metin olsa da tam sayı olarak bir karşılığının olması gerekir. Aksi taktirde fonksiyon hata verecektir. Örneğin String tipteki bir değişken içerisinde tutulan '234' yazısının sayısal bir karşılığı olduğu için tip dönüştürme gerçekleştirilebilir ama değişken içerindeki değer 'Meslek Yüksek Okulu' gibi sayısal bir karşılığı olmayan değer ise fonksiyon hata verir.
var
 d1 : String;
 d2 : Integer;
begin
 d1 := '234';
 d2 := StrToInt(d1);
end;
Yukarıdaki örnekte d1 değişkeni String, d2 değişkeni ise Integer tiptedir. String tipteki d1 değişkenine tam sayı gibi görünen fakat metin olan '234' değeri atandıktan sonra d1 değişkenindeki dğer tip dönüştürülmesi yapılarak d2 değişkenine aktarılıyor. d1 değişkenine değer atarken tırnak ( ' ) işareti kullanıldığı için metin tiptedir. Eğer Integer tipe dönüştürülmek istenen değerin Integer olarak bir karşılığı yok ise aşağıdaki örnekte olduğu gibi fonksiyon hata verecektir.
var
 d1 : String;
 d2 : Integer;
begin
 d1 := 'Meslek Yüksek Okulu'; // Integer karşılığı olmayan bir veri var
 d2 := StrToInt(d1); // Fonksiyon hata verecektir.
end;
IntToStr Fonksiyonu: IntToStr fonksiyonu StrToInt fonksiyonunun yaptığı işin tersini yapar ve tamsayı tipteki bir değeri String tipe değiştirir. Bu fonksiyonda StrToInt fonksiyonunda olan kısıtlama yoktur. Çünkü tamsayı değere sahip bütün değişkenlerin String bir karşılığı vardır.
var
 d1 : Integer;
 d2 : String;
begin
 d1 := 234;
 d2 := IntToStr(d1);
end;
StrToInt ve IntToStr fonksiyonlarının kullanımlarını örnekleyen ufak bir toplama makinesi uygulamasını indirmek için tıklayınız. Tip Dönüştürme Uygulaması StrToIntDef Fonksiyonu: StrToIntDef fonksiyonun yaptığı iş temel anlamda StrToInt fonksiyonu ile aynıdır. Aralarındaki fark ise StrToIntDef fonksiyonunun hata üretmek yerine önceden belirlenen bir değeri döndermesidir. StrToInt fonksiyonuna tam sayıya dönüştürülemeyecek bir değer gönderildiği zaman fonksiyon hata verirdi. StrToIntDef fonksiyonunda ise tam sayıya dönüştürülecek değer ile birlikte varsayılan bir değer fonksiyona gönderilir.
var
  d1 : String;
  d2 : Integer;
begin
  d1 := '234';
  d2 := StrToIntDef(d1,0);
end;
Yukarıdaki kullanımda 234 değeri tam sayıya dönüştürülebildiği için d2 değişkenine 234 değeri atanacaktır. Fonksiyone gönderilen 0 değeri kullanılmayacaktır.
var
  d1 : String;
  d2 : Integer;
begin
  d1 := '234ABC';
  d2 := StrToIntDef(d1,0);
end;
Yukarıdaki kullanımda ise 234ABC değeri tam sayıya dönüştürülemediği için d2 değişkenine önceden belirlenen 0 değeri atanacaktır.
StrToFloat Fonksiyonu: String tipteki bir değeri ondalıklı tipe dönüştürmek için kullanılır. StrToInt fonksiyonunda olduğu gibi eğer fonksiyona gönderilen değer ondalıklı bir sayıya çevrilmiyor ise fonksiyon hata verecektir.
var
 d1 : String;
 d2 : Double;
begin
 d1 := '23,456';
 d2 := StrToFloat(d1);
end;
StrToFloatDef Fonksiyonu: Fonksiyonun kullanımı yaptığı işlem StrToFloat fonksiyonu ile benzerlik göstermektedir ve aynı amaçla kullanılır. Fakat StrToIntDef fonksiyonunda olduğu gibi fonksiyona ikinci bir parametre gönderilir ve eğer ilk gönderilen değer ondalıklı bir tipe dönüştürülemez ise fonksiyona gönderilen ikinci parametre kullanılır.
var
 d1 : String;
 d2 : Double;
begin
 d1 := '23,456ABC';
 d2 := StrToFloatDef(d1,0);
end;
Yukarıdaki örnekte 23,456ABC değeri ondalıklı sayıya dönüştürülemeyeceği için d2 değişkenine 0 değeri atanacaktır. FloatToStr Fonksiyonu: Bu fonksiyon sayesinde ondalıklı bir değer string tipe dönüştürülür.
var
  d1 : Double;
  d2 : String;
begin
  d1 := 23.456;
  d2 := FloatToStr(d1);
end;

Bir sonraki yazıda StrToDate, StrToDateDef, StrToDateTime, StrToDateTimeDef, StrToTime, StrToTimeDef, DateTimeToStr, DateToStr fonksiyonları anlatılacaktır.

Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel