Delphi Timer Bileşeni
14 Aralık 2010 Salı 23:47   Kadir Aba
Belirli zaman aralıklarında veya belirli bir süre içerisinde çalışmasını istediğiniz her hangi bir kod, olay varsa, istenilen bu işi yapmamız için gereken bileşen timer bileşenidir. Eğer her saniye çalışmasını istediğiniz bir kod varsa bunu timer bileşeninin OnTimer olayına yazarız. Ardından bileşenin Interval özelliğini 1000 olarak ayarlarsak yazdığımız kod her saniye işletilir. Enabled Özelliği: Timer bileşeninin kodları çalıştırıp çalıştırmayacağına karar verdiği özelliğidir. Eğer enabled özelliği true ise timer istenilen sürelerde kodları çalıştırır. Enabled özelliği false ise timer çalışmaz
 
Belirli zaman aralıklarında veya belirli bir süre içerisinde çalışmasını istediğiniz her hangi bir kod, olay varsa, istenilen bu işi yapmamız için gereken bileşen timer bileşenidir. Eğer her saniye çalışmasını istediğiniz bir kod varsa bunu timer bileşeninin OnTimer olayına yazarız. Ardından bileşenin Interval özelliğini 1000 olarak ayarlarsak yazdığımız kod her saniye işletilir. Enabled Özelliği: Timer bileşeninin kodları çalıştırıp çalıştırmayacağına karar verdiği özelliğidir. Eğer enabled özelliği true ise timer istenilen sürelerde kodları çalıştırır. Enabled özelliği false ise timer çalışmaz. Delphi Timer Bileşeni Aşağıdaki kodlarda timer bileşenin enabled özelliği true ve false olarak değiştiriliyor.
   Timer1.Enabled := True; // timer aktif hale getiriliyor

   Timer1.Enabled := False; // timer pasif hale getiriliyor

Interval Özelliği: Bu özellik timer bileşeninin hangi aralıklarla işletileceğini belirten özelliğidir. Eğer Intervali 1000 olarak ayarlanırsa timer her saniye işleyecektir. Yani 1000 değeri 1 saniye anlamına gelmektedir. Eğer Interval değeri 500 olursa timer saniyede 2 kez işleyecektir. Timer İle Kronometre Yapımı Delphide timer kullanarak krometre yapımını aşağıdaki örnekte olduğu gibi gerçekleştirebiliriz. Uygulama için forma 3 adet button (başla/devam, durdur ve sıfırlamak için), 1 adet label (süreyi yazmak için) ve 1 tanede timer bileşeni (süreyi kontrol etmek için) eklenir. Bileşenlerin isimlerini aşağıdaki şekilde değiştirelim. Button: btnBasla Button: btnDurdur Button: btnSifirla Label: lblSure Timer: tmrZaman Timer bileşenin Interval özelliği 100 olarak ayarlanırsa kronometre her saniyeyi 10 eşit parçaya bölerek çalışacaktır. Çalışan kodlar aşağıdaki gibidir. Uygulamayı indirmek için tıklayınız.
var
  sure : Integer;
procedure TForm1.tmrZamanTimer(Sender: TObject);
var 
  sn, ss :Integer;
begin
  inc(sure); // sure := sure + 1 ile aynıdır. Sure değişkeninin değerini 1 artırır
  sn := (sure div 10); // geçen sürenin 10a bölümünden bölümü alır ve saniyeyi bulur
  ss := (sure mod 10); // geçen sürenin 10a bölümünden kalanı alır ve saliseyi bulur
  lblSure.Caption := Inttostr(sn)+'.'+Inttostr(ss); // saniye ve saliseyi birleştirerek labela yazar
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  sure := 0; // form oluşturulurken sure değişkenini sıfırlar
end;

procedure TForm1.btnBaslaClick(Sender: TObject);
begin
  tmrZaman.Enabled := true; // timer bileşenini aktif hale getirir
end;

procedure TForm1.btnDurdurClick(Sender: TObject);
begin
  tmrZaman.Enabled := false; // timer bileşenini pasif hale getirir
end;

procedure TForm1.btnSifirlaClick(Sender: TObject);
begin
  tmrZaman.Enabled := false; // timer bileşenini durdurur
  sure := 0; // süreyi sıfırlar
  lblSure.Caption := '0'; // süreyi labela yazar
end;
Timer Kronometre Yapımı Uygulamayı indirmek için tıklayınız. Timer bile formun caption özelliğindeki yazıyı kayan yazı haline getirmek. Timer bileşeni kullanılarak formun caption özelliğine yazılan yazının sabit kalması yerine kayan yazı şeklinde olmasını sağlayabiliriz. Bunun için forma 1 tane timer bileşeni eklememiz yeterli. Timer içine yazmamız gereken kodlar aşağıdaki gibidir. Uygulamayı indirmek için tıklayınız.
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var 
  a,b: String;
begin
  a := copy(form1.Caption,1,1); // caption'ın ilk karakterini kopyalar
  b := copy(form1.Caption,2,length(form1.caption)); // caption'ın ilk karakterden sonraki kısmını kopyalar
  form1.Caption := b+a; // kopyalanan metinleri ters bir şekilde birleştirir
end;
Timer ile kayan yazı Uygulamayı indirmek için tıklayınız.
Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel