Delphi - Label Bileşeni
3 Aralık 2010 Cuma 11:28   Kadir Aba
Label Bileşeni Label bileşeni bir metni formda göstermek için kullanılan dışarıdan bilgi girişine izin vermeyen bir bileşendir.
 
Label Bileşeni Label bileşeni bir metni formda göstermek için kullanılan dışarıdan bilgi girişine izin vermeyen bir bileşendir. Label bileşenine ait özelliklerden bazıları ve açıklamaları aşağıdaki gibidir. Align: Label bileşeninin bağlı olduğu bileşen üzerinde nasıl hizalanacağını belirler. Caption: Label üzerinde görünecek olan metin. Name: Tüm bileşenlerde olduğu gibi bileşenin ismini belirler. Kod yazarken bileşene bu isim ile ulaşılır. Cursor: Fare imleci bileşen üzerine geldiği zaman kullanılacak olan şekil. Enabled: Label’ın aktif veya pasif durumda olduğunu gösterir. Font: Label üzerindeki metnin yazı tipini gösterir. Left: Bağlı olduğu bileşene göre sol üst köşesinin yatay koordinatı. Top: Bağlı olduğu bileşene göre sol üst köşesinin dikey koordinatı. Visible: Label’ın görünür olup olmayacağını belirler. Label bileşeni form üzerinde sadece metinleri gösterse de bileşene olaylar atayabiliyoruz. Label için kullanabileceğimiz olaylardan bazıları aşağıdaki gibidir. OnClick: Farenin sol tuşu ile labela tıkladığımızda çalışır. OnDbClick: Fare ile labela çift tıklama sonucu çalışır. OnMouseDown: Kullanıcı label üzerinde fare düğmelerinden birine bastığında çalışır. OnMuoseMove: Kullanıcı fareyi label üzerinde gezdirdiği zaman çalışır. OnMouseUp: Kullanıcı label üzerinde fare düğmelerinden birini bıraktığında çalışır. ÖRNEK: Form üzerinde bulunan bir labela tıklandığı zaman label içerisindeki metni mesaj olarak gösteren uygulama.
Delphi’yi açtıktan sonra form üzerine Label bileşenimizi ekleyelim. Label bileşeninin adı otomatik olarak Label1 diye adlandırılacaktır. Eğer istenirse özellikler (Properties) penceresinden Name özelliği sayesinde ismi değiştirilebilir. Ardından yine özellikler penceresinde Label bileşenimizin Caption özelliğini Delphi Dersleri olarak değiştirelim. Daha sonra olaylar penceresinden OnClick olayına tıklayıp gereken kodları yazalım.

ShowMessage(Label1.Caption);


Programın kaynak kodları

Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel