Delphi - Edit Bileşeni
3 Aralık 2010 Cuma 11:34   Kadir Aba
Edit Bileşeni Edit bileşeni genellikle kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır.
 
Edit Bileşeni Edit bileşeni genellikle kullanıcıdan bilgi almak için kullanılır. Edit bileşeninin bazı özellikleri Text: Text özelliği bileşenin dışarıdan bilgi almaya yarayan özelliğidir. Kullanıcı verileri buraya yazarak programa aktarır. Veya program yaptığı işlemin sonucunu edit bileşeninin text özelliğini kullanarak gösterebilir. Kullanıcının girdiği değerler doğrudan kullanılabileceği gibi değişkenlere aktarılarak ta kullanılabilir. CharCase: Bu özelliği kullanarak edit bileşeni içerisine sürekli büyük harfle veya sürekli küçük harfle yazılmasını sağlayabiliriz. CharCase özelliğinde ecUpperCase seçili ise sadece büyük harflerle giriş yapılabilir, ecLowerCase seçili ise sadece küçük harflerle giriş yapılabilir ve ecNormal seçili ise hem büyük hem de küçük harfle giriş yapılabilir. PasswordChar: PasswordChar özelliği şifreli giriş yapılması gereken yerlerde kullanılan özelliktir. Edit bileşeninin içerisine yazılan yazılar PasswordChar özelliğinde yazılan karakter ile gösterilir. Varsayılan değeri #0’dır ve bu durumda yazılan karakterler normal bir şekilde gösterilecektir. Eğer PasswordChar özelliğinde * karakteri var ise edit bileşenine yazılan karakterlerin hepsi sanki * karakteriymiş gibi gösterilir. ReadOnly: Bu özellik Edit bileşenine veri girilip girilemeyeceğini belirler. Eğer değeri true ise bileşene yeni değer girilmez sadece içindekilere gösterilir veya seçim yapılıp kopyalanabilir. Bu durumda kullanıcı bileşenin text özelliğini doğrudan değiştiremez fakat programın işletilmesi sırasında text değeri program tarafından değiştirilebilir. Eğer değeri false ise bileşen normal bir şekilde işlemeye devam eder. Enabled: Bu özellik bileşeni erişebilir kılar veya erişilemez duruma getirir. Eğer değeri true ise kullanıcı hiçbir şekilde edit içerisindeki yazıya erişemez, onu seçip kopyalayamaz. Visible: Bu özellik diğer tüm bileşenlerde olduğu gibi bileşenin form üzerinde görünür olup olmayacağını belirler. MaxLength: Edit bileşeni içerisine yazılabilecek maksimum karakter sayısını belirler. Edit bileşeni ile kullanılabilecek bazı komutlar: İçerisindeki karakter sayısını alma
var
ks : Byte;
begin
   ks := Edit1. GetTextLen; // Edit1 içerisindeki karakter sayısını ks değişkenine aktarır
end;
Edit bileşeninin içeriğini temizleme Edit bileşeni içerisindeki yazıyı temizlemek için aşağıdaki kod kullanılır.
Edit1.Clear;
veya
Edit1.Text := '';
Edit ile pano işlemleri Edit bileşenindeki içeriği panoya aktarmak veya panodaki içeriği edit bileşenine aktarmak için aşağıdaki kodlar kullanılabilir.
Edit1.CopyToClipboard; //Edit içerisindeki yazıyı panoya kopyalar
Edit1.CutToClipboard; //Edit içerisindeki yazıyı panoya taşır
Edit1.PasteFromClipboard; // Panodaki değeri edit bileşenine aktarır


Edit bileşeni ile kullanılabilecek bazı olaylar OnChange: Bileşen içerisindeki yazı değiştiği zaman tetiklenir. OnEnter: Bileşen seçili duruma geldiği zaman tetiklenir. OnExit: Bileşen seçili iken başka bir bileşene geçip editin seçili halinin sona ermesi durumunda tetiklenir. OnKeyDown: Klavyeden herhangi bir tuşa basıldığı zaman tetiklenir. OnKeyUp: Klavyeden basılan tuş bırakıldığı anda tetiklenir. OnKeyPress: Tuşa basılma işlemi tamamlandığı zaman tetiklenecektir.


Yazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlar


Edit bileşeninin KeyPress olayına aşağıdaki kodları yazarsan istediğini yapmış olursun. if not (ord(Key) in [48..57,8,9,13,27]) then key := #0; Burada basılan tuşun kodlarına bakılıyor. 48-57 arası kodlar 0-9 arası rakamları, 8 backspace tuşunu, 9 tab tuşunu, 13 enter tuşunu ve 27 de esc tuşunu temsil ediyor. Bunlardan istediğini çıkarır veya istediklerini ekleyebilirsin.

Kadir ABA     15 Kasım 2011 Salı 19:55    
3 4


edite sadece sayıyı nası yazdırcaz

mirc     15 Kasım 2011 Salı 14:43    
0 1


Müslüm konuları ekliyorum birazdan yayınlarım. Parça parça yayınladım zaten birde hepsine link verecek olan konu anlatımı sayfasını ekleyeceğim. Derslerde kaydettiğim uygulamaları oradan indirebilirsin. Onun dışında benim yükleme yaptığım sayfası normal kullanıma açmam için ufak bir düzenleme yapmam gerekiyor. Ondan sonra sizin indirmenize açık olur. 1-2 gün içinde yaparım onu da.

Kadir ABA     30 Ekim 2011 Pazar 18:20    
0 0


hocam derste işlediklerimizi indirime açacaktınız ...

müslüm     29 Ekim 2011 Cumartesi 13:01    
1 0Benzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel