Delphi - Button Bileşeni
3 Aralık 2010 Cuma 12:01   Kadir Aba
Görsel programlama dillerinde en çok kullanılan bileşenlerden birisi Button bileşenidir. Bir çok olayı başlatmak için kullanılırlar.Delphi Button Bileşeni
 
Görsel programlama dillerinde en çok kullanılan bileşenlerden birisi Button bileşenidir. Bir çok olayı başlatmak için kullanılırlar.Delphi Button Bileşeni Boş bir forma Button bileşeni eklediğimiz zaman bileşenin alacağı isim otomatik olarak Button1 olacaktır. Aşağıda buton bileşeni ile ilgili bazı özellikler verilmiştir. Bu özellikleri anlatılırken kullanılan button bileşenin ismi Button1 olarak geçecektir.
Caption: Button üzerinde görünecek olan yazıdır. Yani kullanıcılar forma baktıkları zaman buttonu üzerinde görünen yazı olan caption özelliği ile bilirler. Aşağıdaki resimde görünen butonun caption özelliği “Onayla” olarak ayarlanmıştır. Button Caption Buttonun caption özelliği kullanılarak ona kısayol atanabilir. Yukarıdaki buttonda herhangi bir kısayol yoktur. Ama caption özelliği “&Onayla” olarak değiştirilirse bileşene Alt+O tuşlarından oluşan bir kısayol atanmış olur. Kısayol Atanmış Durumu Alt+O tuşları ile atanmış olan kısayol buttonun OnClick olayını işletir. Button bileşeninde OnClick olayından başka olaylar da (Events) vardır. Bileşenin caption özelliği Object Inspector penceresinden değiştirilebileceği gibi kodlar yardımıyla da değiştirilebilir.

Button1.Caption := '&Onayla';
Button Özellik Penceresi
Cancel: Cancel özelliği “true” ve “false” olmak üzere iki farklı değer alır. Eğer cancel özelliği true olarak seçilmiş ise button o an için aktif olmasa bile klavyeden Esc tuşuna basıldığı zaman butonun OnClick olayı çalıştırılır. Default: Default özelliği de Cancel özelliğinde olduğu gibi sadece “true” ve “false” değerlerini almaktadır. Eğer default özelliği true yapılır ise herhangi bir zamanda klavyeden Enter tuşuna basılırsa buttonun OnClick olayı çalıştırılır.
Button1.Cancel := true;  // cancel özelliği aktifleştirildi
Button1.Cancel := false; // cancel özelliği iptal edildi
Button1.Default := true; // default özelliği aktifleştirildi
Button1.Default := false; // default özelliği İptal edildi
Enabled: Enabled özelliği buttonun o an için kullanılabilir veya kullanılamaz olmasını sağlar. Eğer değeri true ise kullanıcı bileşeni kullanabilir, false ise kullanamaz.
Button1.Enabled := true; // Button aktif duruma getirildi
Button1.Enabled := false; // Button pasif duruma getirildiYazı EtiketleriFacebook YorumlarYorumlarBenzer Yazıları

Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel