C# ile winforms uygulamalarına giriş
Video linki için tıklayınız. http://youtu.be/JLZeiuswtXQ
Nesne tabanlı programlama dersi çalışma örneklerini indirmek için tıklayınız.
Web Tasarımı notlarını (Grafik Tasarım Programı (NÖ) 2. Sınıflar için) indirmek için tıklayınız.
Nesne tabanlı programlama dersi örneklerini indirmek için tıklayınız.
Programlama temelleri dersi örneklerini indirmek için tıklayınız.
Görsel programlama II dersi örneklerini indirmek için tıklayınız.
Nesne tabanlı programlama dersi örneklerini indirmek için tıklayınız.
1. sınıflar Bilgi ve İletişim Teknolojisi dersi hatırlatma notu.
Bilgisayar Programcılığı ikinci öğretim görsel programlama 2 dersi kayıtları

Bilgisayar Programcılığı Normal Öğretim Görsel Programlama 1 dersi kayıtları.
Bilgisayar Programcılığı Normal Öğretim Programı Görsel Programlama 2 dersi ders kayıtları.
Bilgisayar programcılığı ikinci öğretim görsel programlama 1 dersi kayıtları.  
Autocad 3 boyutlu örnek çizimler.
17 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Görsel Programlama 1 dersi final sınavı soru ve cevapları.  
12 Ocak 2012 tarihinde yapılan Veri Tabanı Yönetim Sistemleri – II dersi final sınavı soru ve cevapları.   Sorularda kullanılacak olan tablolardaki alanlar aşağıdaki gibidir.

TABLOLAR

Yazarlar Kategoriler Kitaplar
YazarId KategoriId KitapId
YazarAdi KategoriAdi KitapAdi
    YazarId
    KategoriId
    SayfaSayisi
    Fiyat
16 Ocak 2012 tarihinde yapılan Bilgisayar Programcılığı Bölümü Programlama Temelleri final sınavı soruları ve cevapları.  
Programlamada diziler aynı tipte ve birbiri ile ilişkili olan değişkenlerin oluşturduğu bir yapıdır. Program yazarken aynı anda aynı türden değişkenlere çok fazla sayıda ihtiyaç duyuluyorsa bunları tek tek tanımlamak yerine dizi şeklinde tanımlayarak kullanabiliriz. Böylece hem değişken sayımız azalır hem de veriler üzerinde daha rahat işlem gerçekleştirebiliriz.
Alt alan olarak adlandırılan birden fazla değişken tipini içerisinde barındıran yapılardır. Record içerisinde tanımlanan her bir alt alanın kendi değişken tipi vardır. Record olarak tanımlanan veriler programın TYPE alanına yazılmak zorundadır.
Bir programın kodlaması yapılırken ana program kısımları ve alt programlardan faydalanılır. Delphi ve Pascal’da Procedure ve Function olmak üzere iki farklı altprogram vardır. Altprogramların kullanım amacı; programın yapısal olmasını sağlamak ve birbiriyle ilgili komutları veya programın bir bölümünü istenen isim altında toplamaktır. Bu şekilde programın okunması kolaylaşmakta ve yapısal bir görünüm kazanmaktadır. Programların hazırlanması sırasında aynı işlemi yapan program parçalarına programın birçok yerinde ihtiyaç duyulabilir. Altprogram kullanılmadığı zaman bu program parçasının ihtiyaç duyulan bütün kesimlerde yazılması gerekir. Bu işlem programların okunmasını zorlaştırır ve kaynak programın uzamasına sebep olur. Bunun için aynı işlemi yapan ve programın birçok yerinde ihtiyaç duyulan program kesimleri altprogram olarak hazırlanırlar. Böylece aynı program parçasından sadece bir tane hazırlamak yeterli olacaktır. İstenen bölümlere, altprogram ismi ve varsa uygun parametrelerle ulaşılabilecektir.
Örnek 1: 1 ile 10 arasındaki sayıları ekrana yazan procedure.
Procedure SayilariYaz;
var i : Integer;
begin
  for i := 1 to 10 do
    Writeln(i);
end;
Soru 1: Kullanıcının gireceği metni tersten yazan programı yazınız.
program TerstenYaz;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

var metin : String;
karakterSayisi , i : Integer;

begin
  Write('Bir metin yaziniz : ');
  Readln(metin);
  karakterSayisi := length(metin);
  for i := karakterSayisi downto 1 do
    Write( copy(metin,i,1));

  Readln;
end.
 
12345
Etiket Bulutu
bilgisayar   temel bilgisayar   temel bilgisayar konuları   delphi   mesaj   showmessage   örnek   ShowMessageFmt   Label   Edit   Rastgele Sayı Üretmek   Random   Randomize   Button   TButton   Memo   TMemo   ListBox   ComboBox   TComboBox   Açılır Liste   delphi;tip dönüştürme;StrToInt;IntToStr   StrToInrDef   tip dönüştürme   StrToInt   IntToStr   StrToFloat   FloatToStr   StrToFloatDef   DateToStr   StrToDate   StrToDateDef   DateTimeToStr   StrToDateTime   StrToDateTimeDef   TimeToStr   StrToTime   uygulama   Oyun   Taş Kağıt Makas Oyunu   Image   timer   OpenDialog   SaveDialog   notepad   Mesleki İngilizce   TELEPHONING & E-MAIL   TELEPHONING   E-MAIL   Turizm Otel   Turizm Seyahat   IF TEST   Air travel - Vocabulary   “Slumdog Millionaire” Questions   Email   Final Sınavı   Conditional Sentences   First Conditional   Second Conditional   Third Conditional   air   travel   Slumdog Millionaire   Turizm Seyahat Bölümü Final Sınavı Konuları   Telephonig & Email   Ticari Matematik   Matematik   Turizm ve Seyahat işletmeciliği   Turizm ve Otel İşletmeciği   İngilizce ı   Office Word 2007   Algoritma   Algotirma   Sorular ve Çözümleri   Görsel Programlama   Sorular ve Cevapları   Soru ve Cevapları   Veri Tabanı   SQL   DELETE   UPDATE   SELECT   Mali Tablolar Analizi   skit   Excel 2007   Excel Fonksiyonları   Excel   Excel Uygulamaları   Veritabanı   ADO   ADOConnection   Access   Microsoft Access   c#   checkbox   radiobutton   mesaj işlemleri   pascal   write   writeln   read   readln   tamsayı   ondalıklı sayı   sayı biçimlendirme   if   if-then-else   karşılaştırma komutları   programlama temelleri   asp.net   repeater   onMouseMove   GetTickCount   değişken   if-else   döngü   for   for döngüsü   radiogroup   panel   groupbox   scrollbar   trackbar   case of   Vize Sınavı   TextBox   C# Örnekleri   PasswordChar   while-do döngüsü   Delphi Konsol   sayı tahmin oyunu   Dataset   Winforms   mainmenu   popupmenu   OpenPictureDialog   ColorDialog   FontDialog   dizi   array   Record Tip   Procedure   Function   sınav   adotable   datasource   dbgrid   notepad   paint   Genel